ZRZUT KRUSZYNKA

Pierwszy w Polsce precyzyjny zrzut kruszynka dronem

Każdego roku omacnica prosowianka (Ostrinia nubilalis) dokonuje dużych szkód w uprawach kukurydzy, w wyniku czego maleją plony oraz, wskutek zbyt wysokich stężeń mykotoksyn, jakość. Nasze rozwiązanie: błonkówka Trichogramma brassicae, niezwykle skuteczny naturalny wróg omacnicy prosowianki.

Samice kruszynka (Trichogramma) zasiedlają większość jaj omacnicy prosowianki, składając swoje jaja w jajach omac- nicy. W rezultacie w jajach omacnicy zamiast omacnicy rozwijają się nowe osobniki kruszynka (Trichogramma), które po wykluciu zasiedlają następne jaja omacnicy.

Warianty produktu

Dobierzemy wariant zrzutu pozwalający na zapewnienie optymalnej ochrony upraw kukurydzy w każdej sytuacji porażenia.

BIOCARE jest certyfikowanym członkiem Międzynarodowego Związku Producentów Biologicznych Środków Ochronnych

Twoje korzyści:

 • pewna i wysoka skuteczność
 • preparat jest nieszkodliwy dla organizmów pożytecznych
 • brak ryzyka powstania odporności u zwalczanych organizmów
 • nie obowiązują żadne specjalne wymagania dotyczące stosowania
 • przyjazny dla środowiska, opakowania preparatusą całkowicie biodegradowalne
 • sprawna i zawsze dostępna obsługa klienta
 • pozytywny wizerunek dla Ciebie i Twojego gospodarstwa

OPRYSKI

Drony do oprysków znacząco poprawiły codzienną pracę, obniżając koszty i zwiększając bezpieczeństwo. W sytuacji, gdy maszyna rolnicza nie ma możliwości wjazdu na uprawę, a oprysk należy wykonać, wykorzystanie do tego zadania drona jest wskazane i zapobiega utracie plonów. Jesteśmy gotowi do pracy w dzień i w nocy.

 • brak strat na ścieżkach technologicznych
 • mokry grunt nie jest problemem
 • precyzyjny oprysk strefowy
 • mniejsze zużycie środka ten sam efekt
 • brak konieczności wjazdu ciągnikiem na wiosenną poprawkę herbicydem
 • zbyt wysoka kukurydza na wyjazd ciągnikiem nie ma problemu
 • kompatybilność z mapami zmiennego dawkowania

MAPY VRA

Jednym z podstawowych narzędzi w Rolnictwie precyzyjnym jest VRA – technika polegająca na dostosowywaniu ilości nawozów, wody i innych składników do specyficznych potrzeb różnych części pola.

Mapy VRA, w kontekście precyzyjnego rolnictwa, to wizualne reprezentacje danych dotyczących pola, które są używane do informowania o decyzjach dotyczących zastosowania zmiennych stawek. Mogą one obejmować informacje o różnorodności gleby, wilgotności, zawartości składników odżywczych, plonach z poprzednich lat i innych czynnikach. Za pomocą tych map rolnik może dostosować ilość i rodzaj nawozów, wody i innych składników na różnych częściach pola, co może prowadzić do zwiększenia wydajności i zrównoważonego zarządzania zasobami.

Zaawansowany monitoring upraw

Nie zawsze łatwo jest być na bieżąco i mieć świadomość problemów występujących na poziomie roślin, zwłaszcza na polach z długimi zasiewami. Analizy zdjęć multispektralnych ułatwiają ten proces, zapewniając zaawansowane możliwości. W trakcie jednego lotu można zebrać dokładne i geotagowane informacje o problemie na polu, dzięki czemu możemy ocenić sytuację i określić właściwą strategię.

mapy-zmiennego-2mapy-zmiennego-1
mapy-zmiennegoPion-1mapy-zmiennegoPion-2

Monitoring stanu zdrowotnego uprawy pod kątem:

 • ogólnej kondycji zdrowotnej roślin
 • diagnostyki stresu wodnego
 • plonowania
 • występowania czynników biotycznych i abiotycznych
 • zapotrzebowania na środki odżywcze
 • skuteczności zabiegów agrotechnicznych.
monitoring-2monitoring-1
mapy-termowizjaPion-1mapy-termowizjaPion-2

Szacowanie strat.
Mapy termograficzne

 • wykrywanie zastojów wodnych
 • inwentaryzacji zwierzyny leśnej
 • poszukiwania zaginionych osobników w stadzie